Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial Scala Development

Raport semestrial la 30.06.2021 Scala Development

Raport Curent prelungire mandat auditor

Raport Curent Scala Development S.A.

Materiale de vot AGOA 16/17.04.2021

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Anual 2020 Scala Development S.A.

Declaratia de Guvernanta Coorporativa – Anexa la Raportul Anual 2020 al CA Scala Development S.A.

Declaratia Persoanelor Responsabile situatie financiara 2020 Scala Development S.A.

Note Explicative Bilant la data de 31.12.2020

Politica de remunerare Scala Development S.A. aprobata prin AGOA 16.04.2021

Raport anual la 31.12.2020 al Consiliului de Administratie Scala Development S.A.

RAPORT CURENT AGOA SCALA DEVELOPMENT 16.04.2021

Raportul auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020 Scala Development S.A.

…………………………………………………………………………………………….

Bilant, Raport Administrator NCHI 2020

Decl guvernanta NCHI 2020

Decl pers responsabile NCHI 2020

Note explicative NCHI 2020

Politica de remunerare NCHI 2020

Raport anual NCHI 31.12.2020

Raport audit NCHI 2020

 

– materiale in limba romana (RO)

Buletin de vot coresp. persoane fizice AGOA

Buletin de vot coresp. persoane juridice AGOA

Informatii societate – OGMS

Informatii societate AGA

Procura speciala persoane fizice AGOA-pentru actionar si imputernicit

Procura speciala persoane fizice AGOA-pentru emitent

Procura speciala persoane juridice AGOA-pentru actionar si imputernicit

Procura speciala persoane juridice AGOA-pentru emitent

Proiect Hotarare AGOA

– materiale in limba engleza (EN)

Buletin de vot persoane fizice OGMS – eng

Buletin de vot persoane juridice OGMS – eng

Convocator OGMS – eng

Procura speciala persoane fizice OGMS- eng for issuer

Procura speciala persoane fizice OGMS- eng for shareholder and mandatory

Procura speciala persoane juridice OGMS – eng for issuer

Procura speciala persoane juridice OGMS – eng for shareholder and mandatory

Proiect hotarare OGMS – eng

 

AGEA 01/02.04.2021

– materiale in limba romana (RO)

Raport curent completare AGEA 3 DIN 01 APRILIE 2021

Raport curent NCHI

Raport Curent Scala Development

Raport Actionari – 01.04.2021

Raport Curent 02. 2021

Raport Curent 10.03.2021

Buletin de vot coresp. persoane fizice AGEA

Informatii societate AGA

Buletin de vot coresp. persoane juridice AGEA

Proiect Hotarare AGEA

Procura speciala persoane fizice AGEA

Procura speciala persoane juridice AGEA

– materiale in limba engleza (EN)

Buletin de vot persoane fizice EGMS – engleza

Buletin de vot persoane juridice EGMS – engleza

Convocator EGMS – engleza

Informatii societate – EGMS

Proiect hotarare EGMS – engleza

Procura speciala persoane fizice EGMS- engleza

Procura speciala persoane juridice EGMS – engleza