AGEA 23/24.12.2022

Raport curent BVB hotararea AGEA SCALA DEVELOPMENT nr. 3 din 23.12.2022

– materiale in limba romana AGEA (RO)

Raport curent AGEA Scala Development 23 dec 2022

Proiect Hotarare AGEA

Procura speciala persoane juridice AGEA-pentru emitent

Procura speciala persoane fizice AGEA-pentru emitent

Informatii societate AGA

Buletin de vot coresp. persoane juridice AGEA

Buletin de vot coresp. persoane fizice AGEA

– materiale in limba engleza AGEA (EN)

Proiect hotarare EGMS – eng

Procura speciala persoane fizice EGMS – eng

Procura speciala persoane juridice EGMS – copy for issuer – eng

Informatii societate – EGMS

Convocator EGMS – eng

Buletin de vot persoane juridice EGMS – eng

Buletin de vot persoane fizice EGMS – eng

…………………………………………………………………………………………………………..

RAPORT SEMESTRUL I_2022

AGOA 17/18.10.2022

Raport Curent Convocator AGOA NCHI-pt 17-18.10.2022-FE

materiale in limba romana AGOA (RO)

Proiect Hotarare AGOA

Procura speciala persoane juridice AGOA-pentru emitent

Procura speciala persoane fizice AGOA-pentru emitent

Informatii societate AGA

Buletin vot secret

Buletin de vot coresp. persoane juridice AGOA

Buletin de vot coresp. persoane fizice AGOA

– materiale in limba engleza AGOA (EN)

Proiect hotarare OGMS – eng

Procura speciala persoane juridice OGMS – copy for issuer – eng

Procura speciala persoane juridice OGMS – eng

Procura speciala persoane fizice OGMS – copy for issuer – eng

Procura speciala persoane fizice OGMS – eng

Informatii societate – OGMS

Convocator OGMS – eng

Buletin de vot persoane juridice OGMS – eng

Buletin de vot persoane fizice OGMS – eng

AGOEA 15/16.04.2022

Raport anual al CA- 2021-Scala Development-documentatie-FE

Raport Curent AGEA NCHI-15.04.2022-FE

Raport Curent AGOA NCHI-15.04.2022-FE

Raportul auditorului asupra situatiilor financiare-anul 2021

Raport Curent Convocator AGOA si AGEA-NCHI-14.03.2022-FE

Raport anual- 2021-Scala Development-documentatie

Extras ziar NCHI

– materiale in limba romana AGOA (RO)

Buletin de vot coresp. persoane fizice AGOA

Buletin de vot coresp. persoane juridice AGOA

Informatii societate AGA

Procura speciala persoane fizice AGOA-pentru emitent

Procura speciala persoane juridice AGOA-pentru emitent

Proiect Hotarare AGOA

– materiale in limba engleza AGOA (EN)

Buletin de vot persoane fizice OGMS – eng

Buletin de vot persoane juridice OGMS – eng

Convocator OGMS – eng

Informatii societate – OGMS

Procura speciala persoane fizice OGMS – eng

Procura speciala persoane juridice OGMS – eng

Proiect hotarare OGMS – eng

– materiale in limba romana AGEA (RO)

Buletin de vot coresp. persoane fizice AGEA

Buletin de vot coresp. persoane juridice AGEA

Informatii societate AGA

Procura speciala persoane fizice AGEA

Procura speciala persoane juridice AGEA

Proiect Hotarare AGEA

– materiale in limba engleza AGEA (EN)

Buletin de vot persoane fizice EGMS – eng

Buletin de vot persoane juridice EGMS – eng

Convocator EGMS – eng

Informatii societate – EGMS

Procura speciala persoane fizice EGMS

Procura speciala persoane juridice EGMS

Proiect hotarare EGMS – eng